English text below

Superhost (alweer!) én aparte tips in Antwerpen

Superhost!

Hopla, met veel trots mogen we alweer de medaille van AirBnB Superhost opspelden.

Wat houdt dit eigenlijk in?

 • een score van 4,8* op 5* sterren ontvangen van onze gasten
 • een annuleringsgraad van 0%
 • een responsgraad van 100% – we beantwoorden alle vragen (snel)

De Plek

Heel weinig mensen (zelfs Antwerpenaren) weten dat in de kathedraal een cafeetje zit verstopt. Uiteraard kan dat hier, haha!

Je kan enkel binnen via de kathedraal zelf. Als je vermeld dat je van de provincie Antwerpen bent, mag je gratis in dit prachtig monument binnen. Geniet van de architectuur, schilderijen van Rubens en helemaal achteraan vind je ‘De Plek’.

Drink een Aurora (zonsopgang) of Memento Mori (denk eraan dat je op een dag sterft).

Het Steen heropent!

Op 22 oktober 2021 heropent Het Steen eindelijk. Wat kan je zien?

 • Unieke aanmeerplaats voor cruises
 • Visitor Center – hier krijg je tips en een stadskaart voor jouw bezoek
 • The Antwerp Story – ontdek door 11 kamers wat Antwerpen zo uniek maakt.
  Wat dacht je van een maquette van de Boerentoren waar je kan inzitten?
  Speur in een indrukwekkend wandtapijt naar alles wat zo typerend is aan de ‘koekenstad’,
  neem de teletijdmachine en kijk door een raam naar het stadsleven uit de zestiende eeuw
  of laat je onderdompelen in een 360° projectie die je door de Antwerpse haven loodst. 
  Via interactieve video’s beleef je hoe chocolatiers, diamantslijpers en andere creatieve beroepen zich net als de stad steeds opnieuw vernieuwen
  en in het holografisch mode-atelier kan je zelfs ontwerper Sander Bos live aan het werk zien.
  Over gans het parcours krijg je tips voor je verdere bezoek aan de stad.
 • Panoramisch dakterras – Geniet hier van een fantastisch uitzicht over stad, haven en rivier. Selfie?

Boek hier jouw ticket.

Vergeet niet om een wens te doen bij ‘De Gulle Waard’ 😉

BnB Antwerp en kunst

In onze appartementen kan je kunst bewonderen van lokale kunstenaressen zoals dit beeldje van Veronique Van Asch. We vinden het belangrijk om hen nog een alternatief ‘podium’ te geven.

Art BnB Antwerp
XPO Antwerp
Keramiek Veronique Van Asch

Oh ja, en onze appartementjes bevinden zich helemaal in het midden van jouw ‘never forget’ ervaring.

Al plannen voor november?

Proeft Boutique belooft een feestje te worden. Gerenommeerde restaurants, jong keukentalent en tv-chefs verrassen je op Proeft Boutique met gerechtjes voor een fractie van de gangbare prijs: 6 of 7,5 euro op 11, 13 en 14 november.

Tickets vind je hier.

Proeft Boutique

+++++

Superhost (again!) and local tips in Antwerp

Superhost!

Again, we are proud pin the AirBnB Superhost medal.

What does this actually mean?

 • a score of 4.8* out of 5* stars our guests give to us
 • a cancellation rate of 0%
 • a response rate of 100% – we answer all questions (quickly)

De Plek (The Place)


Very few people (even Antwerpers) know that there is a cafe in the cathedral. Of course, only in Antwerp, haha!

You can only enter through the cathedral itself. If you mention that you are from the province of Antwerp, you can enter this beautiful monument for free. Enjoy the architecture, paintings by Rubens and at the very back you will find ‘De Plek’.


Drink a beer Aurora ( sunrise) or Memento Mori (remember you will die one day).

Het Steen reopens!

Het Steen will finally reopen on October 22, 2021. What can you see?

 • Unique mooring place for cruises
 • Visitor Center – here you get tips and a city map for your visit
 • The Antwerp Story – discover through 11 rooms what makes Antwerp so unique.
  How about a model of the Boerentoren that you can sit in?
  Search an impressive tapestry for everything that is so typical of the ‘biscuit city’,
  take the time machine and look through a window at city life from the sixteenth century or
  immerse yourself in a 360° projection that guides you through the Antwerp harbour.
  Through interactive videos you can experience how chocolatiers, diamond cutters and other creative professions are constantly renewing themselves, just like the city,
  and in the holographic fashion studio you can even see designer Sander Bos at work.
  You will receive tips for your further visit to the city along the entire route.
 • Panoramic roof terrace – Enjoy fantastic views over the city, harbor and river from here. selfie?

Book your ticket here .

Do not forget to make a wish at ‘De Gulle Waard’ 😉 (The Generous Lord)

BnB Antwerp and local art

In our apartments you can admire art of local artists like this statue of Veronique Van Asch. We believe it is important to give them an alternative stage.

Art BnB Antwerp
XPO Antwerp
Ceramics Veronique Van Asch

Oh, and our apartment are located in the center of your ‘never forget’ experience.

What to do in November?

Proeft Boutique promises to be a party. Renowned restaurants, young kitchen talent and TV chefs will surprise you at ‘Proeft Boutique’ with dishes for a fraction of the usual price: 6 or 7.5 euros on November 11, 13 and 14.

Create memories.